Čvorišta Ipsilona

DIONICA (od - do)udaljenost
MATULJI - VRANJA

16.640m

VRANJA - LUPOGLAV

5.947m

LUPOGLAV - CEROVLJE

12.809m

CEROVLJE - IVOLI

4.862m

IVOLI - ROGOVIĆI

5.832m

ROGOVIĆI - ŽMINJ

10.863m

ŽMINJ - KANFANAR

7.267m

UMAG - BUJE

5.994m

BUJE - NOVA VAS

6.196m

NOVA VAS - VIŠNJAN

14.317m

VIŠNJAN - BADERNA

7.635m

BADERNA - MEDAKI

7.698m

MEDAKI - KANFANAR

7.362m

KANFANAR - VODNJAN

20.463m

VODNJAN - PULA

7.286m

UKUPNO

141.171m