Inovacije

Zvučna linija na kolniku

Horizontalna signalizacija, odnosno označavanje prometnih traka na kolniku, jedan je od najbitnijih elemenata sigurnosti u prometu. Vođenjem statistike prometnih nesreća te njihovom analizom utvrđeno je da je uzrok velikog broja prometnih nesreća umor i nepažnja vozača. Kao mjeru za unapređenje odnosno smanjenje prometnih nesreća tog tipa, Bina Istra je na poziciji rubne crte ugradila tzv. „zvučnu liniju“. „Zvučna linija“ izrađena je od termo plastike (ekološki prihvatljiv materijal izrađen na bazi vode) po principu termoplastika-boja-termoplastika, koja prelaskom kotača proizvodi zvuk i lagano vibrira. Vibracija i zvuk upozoravaju vozača da je na rubu kolnika, odnosno signaliziraju vozaču da se vrati na sredinu kolničkog traka. Spomenuta mjera koja je primijenjena po prvi put u Hrvatskoj, povećava budnost vozača i unaprijeđuje sigurnost u prometu, što dokazuje činjenica da nema niti jednog poginulog vozača na dionicama na kojima je zvučne linija ugrađena.

Odvodne cijevi s prorezom

Na Istarskom su ipsilonu po prvi puta u Hrvatskoj korištene cijevi s prorezom kao element sustava odvodnje. Cijev s prorezom je zamjena za klasičan betonski rigol i kanalizacijski cjevovod, te predstavlja unaprijeđeni sistem skupljanja i kanaliziranja vode do mjesta akumuliranja i filtriranja. Sistem je zamišljen kao betonska cijev različitih profila (ovisno o potrebi, max. 500 mm) sa prorezom na vrhu koji služi kao uljevni otvor. Otvor je dimenzioniran tako da dopušta ulaz vode, ali ne i ulaz krutih tvari koje mogu začepiti kanalizaciju, odnosno sustav odvodnje.

Pored navedenih prednosti, uz jednostavan sistem ugradnje i jednostavno održavanje, najveća prednost u odnosu na klasične rigole je velika upojna moć. Otvor koji je izrađen uzduž cijele dužine cijevi odnosno trase ima 25 puta veću upojnu moć od betonskog rigola. Navedena cijev s prorezom može se smatrati kao vrlo dobro rješenje za cestovnu odvodnju posebno za vrijeme jakih pljuskova, kada padne velika količina vode.

Zatvoreni sustav odvodnje

Iako trasa Istarskog ipsilona samo dijelom prolazi kroz vodozaštitnu zonu, koja zahtjeva kontrolirani ispust vode, zbog osjetljivog krškog područja te tranzita vozila koja prevoze opasne tvari, na cijelom Istarskom ipsilonu izgrađen je zatvoreni sustav odvodnje.

Zatvoreni sustav odvodnje znači da sva oborinska voda s kolnika prije doticaja s okolinom prolazi tretman filtriranja kroz uređaje za pročišćavanje oborinskih voda, odnosno separatora i laguna. Na Istarskom ipsilonu nalazi se 56 separatora i 10 laguna dimenzioniranih prema količini vode za prihvat odnosno prema dužini dionice. Kako bi se osiguralo da sustav funkcionira uz redovno održavanje i praćenje rada sustava, a sve sukladno propisanoj dinamici, redovno se analiziraju uzorci vode u ovlaštenom laboratoriju.

Uz praćenje rada uređaja za obuku djelatnika u slučaju izvanrednih situacija, jednom se godišnje organizira i vježba ekološkog incidenta, gdje se svim djelatnicima ukazuje na njihova zaduženja u takvom slučaju.

Mjere uštede električne energije

U 2011. godini Bina-Istra je uvela dvije mjere za uštedu električne energije. Prva mjera odnosi se na LED tehnologiju rasvjete na naplatnom mjestu Umag koja je uvedena kao pilot projekt. U sljedećem razdoblju analizirat će se rezultati na osnovu kojih će biti odlučeno da li će se navedena mjera provesti i na drugim lokacijama.

Druga mjera odnosi se na regulatore rasvjete s kojima je postignuta značajna ušteda električne energije. Svi elektro-ormari na Istarskom ipsilonu opremljeni su dodatnim regulatorima koji automatski smanjuju intenzitet osvjetljenosti na čvorovima. Na taj način, godišnje se ostvaruje ušteda od 25% električne energije. Pored toga, za rasvjetu čvorova na Istarskom ipsilonu, koristi se tehnologija koja odgovara normama za zaštitu od svjetlosnog zagađenja.

 
Zatvoreni sustav naplate cestarine

Na Istarskom ipsilonu, prilikom puštanja u promet novih dionica u punom profilu autoceste, uveden je zatvoreni sustav naplate cestarine koji na 108 staza nudi nova tehnička rješenja koja su od strane struke ocijenjena kao inovacija : visoki stupanj automatizacije staza, brži prolaz kroz naplatu cestarine, kompatibilnost u beskontaktnoj naplati te jednostavnije korištenje pretplatničkih računa za učestale korisnike.

Sustav s visokim stupnjem automatizacije omogućuje samostalno funkcioniranje staze u periodima kada se na pojedinim čvorovima bilježi nizak intenzitet prometa (npr. zimi, noću). Fleksibilnost sustava postignuta je prihvatom tzv. ENC uređaja za beskontaktni prolaz na svim ulaznim i izlaznim stazama. Korisnik može koristiti jedan ENC uređaj za prolaz različitim kategorijama vozila. Sustav naplate BINA ISTRE kompatibilan je sa svim ENC uređajima izdanim od strane ostalih operatera, što vozaču pruža veću slobodu korištenja vlastitog ENC uređaja na svim autocestama u RH. Učestalim korisnicima ponuđeni su posebni popusti na cijenu cestarine, uz otvaranje pretplatničkog računa. Pored uobičajenog načina praćenja korisničkog računa putem web stranice BINA ISTRA, korisnicima je na raspolaganju SMS usluga radi dobivanja redovnih inofrmacija o stanju kao i za brzu nadoplatu računa, 24/24h.

*uz obaveznu prvu prijavu na prodajnim mjestima pretplate BINA ISTRE