Postojeća autocesta

Opće karakteristike Istarskog ipsilona

Istarski ipsilon čine dvije dionice i to autocesta A8 od čvora Kanfanar do čvora Matulji te autocesta A9 od čvora Umag do čvora Pula. Glavne tehničke karakteristike dionice su sljedeće:

• Dužina Istarskog ipsilona:
                 A8 64,210 km
                 A9 76,790 km
• Širina kolničkog traka na punom profilu autoceste 4 x 3,75 m, na polua-utocesti min. 2x3,25 m
• 161 SOS stanica
• 15 odmorišta
• 48 ugibališta na dionicama poluautoceste te zaustavni trak na dionicama autoceste
• 7 meteoroloških stanica - Učka zapad, Učka istok, Mirna, Limska Draga, Vodnjan, Ivoli, Žminj
• Rasvjeta na svim čvorovima, što čini 2600 rasvjetnih tijela, od čega ekološka rasvjeta predstavlja više od polovine rasvjetnih tijela
• 7 informativnih mjerača brzine kretanja vozila
• 10 automatskih brojila prometa
• 5 benzinskih postaja
• Trasa mjestimice prolazi kroz vodozaštitna područja. Uz stroge zahtjeve za izvedbom vodonepropusne kanalizacije na cijeloj trasi, na svim je dionicama izgrađen zatvoreni sustav odvodnje kojim se oborinske vode odvode do građevina za pročišćavanje - separatora i laguna te se pročišćene upuštaju u postojeće vodotokove ili okolno tlo.
• Sva čvorišta su denivelirana i rasvijetljena
• Cijelom dužinom trase autoceste postavljena je zaštitna žičana ograda te žičane mreže za zaštitu pokosa 

Dionica A8

Proteže se u smjeru zapad - istok od čvora Kanfanar - do čvora Matulji u ukupnoj duljini od 64.210 metara. Ista polazi iz zapadnog dijela Istre te prolazi kroz brdoviti dio središnje Istre do istočnog dijela sa masivom Učka kao prirodnom preprekom. Dionica je puštana u promet po fazama:

- dionica Lupoglav - Matulji, puštena u promet 1981. godine
- dionica Cerovlje - Lupoglav, puštena u promet 1988. godine
- dionica Rogovići - Cerovlje, puštena u promet 1998. godine
- dionica Kanfanar - Rogovići, puštena u promet 1999. godine
- dionica Kanfanar - Rogovići, puni profil, puštena u promet 2011. godine

Najveće čvorište na ovoj dionici jest ono u Kanfanaru s više od 7 km prometnih trakova izvedenih u punom profilu autoceste. Na  A8 nalazi se 71 cestovni objekt od kojih je najznačajniji cestovni tunel Učka, potom 16 nadvožnjaka, 28 podvožnjaka, 15 vijadukata, 1 most, 7 pothodnika i 1 nadhodnik te 2 kraća tunela Zrinšćak 1 i Zrinšćak 2.

Dionica A9

Dionica A9 Istarskog ipsilona proteže se u smjeru sjever - jug od čvora Umag - do čvora Pula u ukupnoj duljini od 76.790 metara. Ista polazi iz sjevero-zapadnog dijela Istre te prolazi zapadnom obalom do čvora Kanfanar gdje se spaja s autocestom A8 u smjeru Rijeke te od čvora Kanfanar, sredinom poluotoka do istočnog ulaza u grad Pulu. Dionica je puštena u promet po fazama:

- dionica Medaki - Kanfanar, puštena u promet 1991. godine
- dionica Kanfanar - Vodnjan, puštena u promet 1999. godine
- dionica Umag - Medaki, puštena u promet 2005. godine
- dionica Vodnjan - Pula, puštena u promet krajem 2006. godine
- dionica Vodnjan - Kanfanar, puštena u promet u 2010. godini
- dionica Umag - Kanfanar, puštena u promet 2011. godine

Na dionici A9 nalaze se 64 cestovna objekta od kojih su najznačajniji most Mirna i vijadukt Limska Draga i 32 nadvožnjaka, 27 podvožnjaka, 3 vijadukta te 2 mosta.

17 čvorova i 135 objekata duž 145 km Istarskog ipsilona omogućuju kvalitetno povezivanje područja kojima prolazi, a da pri tome ne naruši postojeću mrežu prometnica.

Na Istarskom ipsilonu nalaze se odmorišta razvrstana u 3 kategorije:

Kategorija 1:

  • Parkirališne površine
  • Površine za odmor i rekreaciju
  • WC, pitka voda
  • Sadržaj za invalide
  • Dječje igralište
  • Benzinska postaja s trgovinom i caffeom

Kategorija 2:

  • Parkirališne površine
  • Površine za odmor i rekreaciju
  • WC, pitka voda
  • Sadržaj za invalide
  • Dječje igralište
  • Sezonski ugostiteljski obrt

Kategorija 3:

  • Parkirališne površine
  • Površine za odmor i rekreaciju