Kvaliteta života

Životni prostor

S obzirom da se glavnina tranzitnog prometa zadržava na autocesti, projekt Istarskog ipsilona vraća mir i draž istarskim gradićima i selima po kojima su dugo vozili brzi automobili. Poboljšani pristup nekim gradovima takoder je pomogao ublažiti ljetne prometne gužve.

Očuvanje eko-sustava

Najveći dio istarske cestovne mreže čine ceste koje nemaju sustav odvodnje i pročiščavanja voda s kolnika. Na taj se način onečišćene vode razlijevaju izravno po tlu i još godinama zagađuju podzemne vode.

  S puštanjem u promet Istarskog ipsilona, promet je otišao na cestu koja je ekološka u smislu da se sve vode prikupljaju u upojne lagune koje se redovito održavaju.
 

 Tako su vode koje se upuštaju u tlo pročišćene i ne zagađuju okoliš. Valja napomenuti da, od 1995. godine kada je Bina-Istra preuzela upravljanje i održavanje dionice Učka – Cerovlje, za ovu dionicu nije bilo vodoprivredne dozvole jer su sustavi za pročišćavanje voda bili neispravni. Po preuzimanju dionice, odmah smo pristupili saniranju sustava ta za njega dobili novu vodoprivrednu dozvolu.

Strateška karta buke cestovnog prometa autoceste A8 i A9

U sklopu uspostavljanja sustava upravljanja bukom okoliša radi smanjivanja štetnog utjecaja previsokih razina buke okoliša na ljude, izrađena je Strateška karta buke cestovnog prometa autoceste A8 i A9 i predstavlja temeljnu kartu buke namijenjenu cjelovitom ocjenjivanju izloženosti stanovništva buci od cestovnog prometa na A8 i A9.

Strateška karta buke poslužit će kao osnova za izradu akcijskih planova buke u cilju djelotvornog upravljanja bukom i utjecaja na smanjenje štetnog utjecaja buke na zdravlje.

Strateška karta buke prikazuje razine buke u skladu s indikatorima buke EU (Lden; Lday, Levening, Lnight) za stanovnike i stanove izložene buci određene razine. Tako se izloženost svakog stana uz autocestu Istarskog ipsilona može pratiti prema nekoliko indikatora:

• Lden (indikator buke za dan-večer-noć) predstavlja indikator buke za ukupno smetanje bukom,
• Lday (indikator dnevne buke) predstavlja indikator buke za vremensko razdoblje ‘dan’,
• Levening (indikator večernje buke) predstavlja indikator buke za vremensko razdoblje ‘večer’,
• Lnight (indikator noćne buke) predstavlja indikator buke koja uzrokuje poremećaj sna za vremensko razdoblje ‘noć’.

U web-pregledniku (http://www.kartebuke.com.hr/pmapper43/map_default.phtml?config=binaistra) strateške karte buke cestovnog prometa Istarskog ipsilona različiti razredi buke označeni su bojama, čije je objašnjenje dostupno u legendi. Označavanjem određenog indikatora u izborniku slojevi' omogućava se prikaz pripadajućih razina buke.

Svoja mišljenja i prijedloge možete uputiti (http://www.bina-istra.com/ContactsHR.aspx).