Oglašavanje na naplatnim kućicama

Unaprijedite svoje poslovanje te privucite nove klijente uz Bina-Istru.

Bina-Istra je objavila javno nadmetanje za postavljanje samoljepljivih folija na kućicama i aparatima za naplatu cestarine.

Ponude je potrebno dostaviti sukladno Dokumentaciji za nadmetanje koja se zainteresiranim ponuditeljima na njihov zahtjev dostavlja e-mailom.

Sažetak Natječaja možete pronaći u sljedećem dokumentu:

Sažetak natječaja.pdf

Krajnji rok za dostavu ponuda
27. lipnja 2018.