Pokreni posao na odmorištu Istarskog ipsilona!

Bina-Istra objavila javno nadmetanje za korištenje pratećih uslužnih objekta na odmorištima Bale, Buje i Mirna.

Zainteresirani ponuditelji trebaju svoje ponude dostaviti najkasnije do 02. veljače 2018. godine u 16,00 sati na adresi:

               Bina-Istra d..d.
               Poslovna jedinica Zagreb,
               Savska 106
               10000 Zagreb 

Ponude je potrebno dostaviti sukladno Dokumentaciji za nadmetanje koja se zainteresiranim ponuditeljima na njihov zahtjev dostavlja e-mailom. 

Više o Natječaju za svako odmorište možete pronaći u sljedećim dokumentima.

Odmorište Bale

Odmorište Buje

Odmorište Mirna