Radovi na obnovi kolnika na Istarskom ipsilonu

Poziv za podnošenje ponuda za radove obnove kolnika na Istarskom ipsilonu – B8 i A8

Društvo Bina-Istra d.d. upućuje poziv za prikupljanje ponuda za radove obnove kolnika na Istarskom ipsilonu – B8 i A8. Rok za podnošenje ponuda: 02.05.2018. do 12:00 sati.

Predmet nadmetanja su radovi obnove kolnika na B8: Cerovlje – Lupoglav i A8 Žminj – Rogovići te čvor Kanfanar te obuhvaćaju obnovu kolničke konstrukcije, obnovu manjeg dijela elemenata poprečnog presjeka i obnovu horizontalne prometne signalizacije.

Predvidivi početak izvođenja radova je svibanj-lipanj 2018.

Dokumentacija za nadmetanje može se primiti elektroničkom poštom, a zainteresirani ponuditelji trebaju e-poštom uputiti zahtjev za dokumentaciju na: teh.sluzba@bina-istra.hr. U zahtjevu za dokumentaciju molimo navesti sve potrebne kontakt-podatke o potencijalnom ponuditelju.