Oglašavanje na Istarskom ipsilonu

Prepoznali ste Bina-Istru kao pouzdanog partnera za ostvarenje vaših organizacijskih planova?

Obratite nam se s povjerenjem te na e-mail adresu bina-istra1@pu.t-com.hr pošaljite vaš upit za jedan ili više modaliteta oglašavanja za koji ste zainteresirani:          

       

     »  Oglašavanje na ulaznim karticama te računima za naplatu cestarine u odabranom periodu

                   - usluga promptno dostupna

       »  Oglašavanje na voznom parku Grupe Bina-Istra

                    - usluga promptno dostupna

        »  Oglašavanje putem distribucije promotivnih letaka/uzoraka od strane naših djelatnika tokom cijele godine

                    - usluga promptno dostupna

        »  Oglašavanje na web stranici Bina-Istre

                    - usluga promptno dostupna

        »  Oglašavanje na ENC uređajima

                    - usluga promptno dostupna

        »  Oglašavanje na odmorištima Istarskog ipsilona

                    - usluga promptno dostupna


*Napomena: cijena oglašavanja je dostupna na upit i ovisi o odabranoj platformi za oglašavanje, naplatnim postajama odnosno lokaciji gdje se oglas nalazi, kao i učestalosti te volumenu oglašavanja.