EENC

EUROPSKA USLUGA ELEKTRONIČKE NAPLATE CESTARINE 

Direktiva Europske unije 2004/52/EZ i Odluka Europske komisije 2009/750/EZ  imaju za cilj uspostavljanje interoperabilnosti svih elektroničkih sustava naplate cestarine u Europskoj uniji kako bi se izbjeglo nagomilavanje nekompatibilnih sustava koji bi onemogućavali učinkovito upravljanje internim tržištem i postizanje ciljeva  zacrtanih u prometnim politikama.

Stoga Direktiva definira Europsku uslugu elektroničke naplate cestarine (EENC)  i elemente potrebne za njenu provedbu na cjelokupnoj mreži cesta i objekata u EU na kojima se usluga korištenja  naplaćuje pomoću elektroničkih uređaja. 

 Odluka o EENC-u omogućiti se svakom korisniku ceste ili objekta pod naplatom lakše plaćanje korištene usluge čime će korisnici u budućnosti sklopiti s Pružateljem usluge EENC jedan korisnički ugovor, a cestarinu će plaćati putem jednog jedinog ENC uređaja.

Odluka 2009/750/EZ definira okvir za interoperabilnost , uključujući procedure, ugovorne i pravne aspekte pružanja usluge EENC. Odluka propisuje prava i obaveze Pružatelja usluge EENC, Subjekata za naplatu cestarine i EENC korisnika. 

Nadalje, Odluka propisuje da će svaka Članica EU, koja ima ili namjerava uvesti elektroničku naplatu cestarine na svom teritoriju, voditi nacionalni elektronički upisnik s podacima i informacijama o području cesta na kojima postoji usluga EENC, podacima o Subjektima za naplatu cestarine nadležnima za određeno područje, podacima o Pružateljima usluge EENC, ukoliko takvi postoje, a koji sa Subjektima za naplatu cestarine imaju sklopljen ugovor, posebice o Pružateljima usluge EENC registriranima u zemljama Članicama EU. 

Direktiva Europske unije 2004/52/EZ

Odluka Europske komisije 2009/750/EZ   

Zakon o cestama donesen u srpnju 2011. godine i njegove izmjene iz svibnja 2013. (NN 54/13) uveli su članke 10. do 15. kojima se  propisi Republike Hrvatske usklađuju s odrednicama Direktive EU 2004/52/EZ te Odluke Europske komisije 2009/750/EZ. 

U svibnju 2013. godine Ministarstvo prometa donijelo je Pravilnik o posebnim uvjetima i tehničkim zahtjevima za europsku elektroničku naplatu cestarine i elementima interoperabilnosti čija odredba u članku 8. propisuje da su Hrvatske autoceste d.o.o. i koncesionari obvezni najkasnije 5 godina od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji u potpunosti ispuniti tehničke zahtjeve iz članka 4. i elemente interoperabilnosti iz članka 5. Pravilnika te osigurati uvjete da s ovlaštenim Pružateljem usluge EENC-a u Europskoj uniji mogu sklapati ugovore i omogućiti plaćanje cestarine na način propisan Zakonom o cestama. 

Gore navedenim propisima definiran je regulatorni okvir za uspostavljanje nacionalne interoperabilnosti, a potom i europske usluge elektroničke naplate cestarine (EENC). 

Zakon o cestama   NN 84/11   i   NN 54/13 

Pravilnik o posebnim uvjetima i tehničkim zahtjevima za europsku elektroničku naplatu cestarine i elementima interoperabilnosti  NN 74/13 

Nacionalni elektronički upisnik  područja Europske usluge elektroničke naplate cestarine (EENC) 

Sukladno čl. 19. Odluke EK 2009/750/EZ, Članice su dužne voditi Nacionalni elektronički upisnik  koji sadrži informacije o području pod elektroničkom naplatom cestarine na svom teritoriju kao i podatke o ovlaštenim Pružateljima usluge EENC koji imaju sjedište u toj Članici EU. Upisnik je dostupan javnosti. 

Sukladno čl. 13. Zakona o cestama NN 84/11, Hrvatski nacionalni upisnik usluge EENC vodi Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske. Elektronički upisnik dostupan je javnosti putem web stanice www.mppi.hr (http://www.mppi.hr/default.aspx?id=383). 

Nacionalni upisnik sadrži sljedeće informacije: 

A)   Područje primjene EENC na teritoriju Republike Hrvatske, uključujući informacije o:

- pripadajućim subjektima za naplatu cestarine, (pružateljima usluge EENC)
- tehnologiji naplate cestarine u upotrebi
- kontekstu cestarine (određivanju visine cestarine)
- domeni usluge EENC (izjavu o području primjene EENC-a)
- izjavi Subjekata za naplatu cestarine (Hrvatskih autocesta d.o.o., odnosno koncesionara)  o uvjetima sklapanja ugovora s pružateljem usluga EENC-a.

B)   Pružatelje usluge EENC registrirane na teritoriju Republike Hrvatske:

U Republici Hrvatskoj nema registriranih Pružatelja  usluge EENC. 

Područje primjene usluge EENC za Bina-Istru (obrazac u pdf-u).
Izjava o području primjene usluge EENC za Bina istru (obrazac u pdf-u)