Popust do 50%

ENC Paketima putujte jeftinije!

I. i I.A skupina

Ovim paketom ostvarujete najjeftiniju cijenu cestarine sa do 50% popusta na tunelu Učka i do 30% popusta na ostalim dionicama Istarskog ipsilona.
Minimalnu uplatu od 200 kn iskoristite za plaćanje cestarine s popustima. Putem vašeg korisničkog računa pratite potrošnju i nadoplatite račun on line koristeći računalo ili smartphone.
Svakom nadoplatom putujte 3 mjeseca Ipsilonom po najpovoljnijoj cijeni.
Koristite vaš ENC uređaj za sve skupine vozila.

Za korisnike koji često putuju, Bina-Istra kreirala je paket koji omogućuje ostvarenje najvećih popusta na cestarinu (za tunel Učku od 40,8% do 50%, te za ostale dionice Istarskog ipsilona od 24% do 48,3% ovisno o korištenoj dionici). Ovi popusti dostupni su uz minimalnu uplatu od 200 kn i raspoloživi tijekom 90 dana od dana uplate na korisnički račun koji će Vam tada biti aktiviran. Ovaj paket odgovara korisnicima koji zbog redovitih putovanja potroše na cestarinu više od 400 kn u 90 dana. Istekom roka važenja, korisnički račun postaje neaktivan i tada korisnik može koristiti preostali saldo po punoj cijeni cestarine. Novom nadoplatom od minimalno 200 kn, korisnički račun se reaktivira te korisnik ponovno raspolaže cjelokupnim saldom za plaćanje cestarine s najvećim popustom.

Svakom novom korisniku ENC paketa, dodijeljuje se osobni korisnički broj i PIN koji omogućava praćenje prolaza, nadoplatu računa te uvid u korisničke podatke on-line preko PC računala ili aplikacije za smart telefone.

Ovaj paket se koristi uz ENC uređaj. ENC uređaj je moguće kupiti po cijeni od 125 kn na prodajnim mjestima Bina-Istre te kod ostalih koncesionara autocesta u RH (HAC i ARZ) po trenutno važećim cjenicima. Postojeći uređaji izdani od strane koncesionara autocesta u RH (HAC, ARZ, Bina-Istra) mogu se koristiti uz aktualni paket prethodnom registracijom uređaja na prodajnim mjestima Bina-Istre.

Ovim paketom možete koristiti Vaš ENC uređaj i za prolaske ostalim skupinama vozila po punoj cijeni cestarine. Ovaj paket moguće je kombinirati uz paket „ENC odgoda plaćanja“ kojim ćete moći ostvariti prolaze u trenutku kad Vaš paket postane neaktivan.

Mjesta prodaje pretplate Bina-Istre se nalaze na naplatnom mjestu tunel Učka, Pula i Umag. Radno vrijeme je od ponedjeljka do subote od 07:00 do 19:00.