Cjenik

Načini plaćanja

Gotovinom u HRK i EUR
na svim izlaznim naplatnim mjestima Istarskog ipsilona.
Bankovnim karticama

ENC uređajem Bina-Istre
na svim naplatnim stazama.
Napomena: EUR se prima samo na otvorenim ručnim stazama. Povrat novca se vrši u HRK.
 

Kliknite na interaktivnu kartu za izračun cijene cestarine

ENC Paketima putujte jeftinije!

Službeni cjenik Bina-Istre za naplatu cestarine na Istarskom ipsilonu s pripadajućim općim uvjetima (1 MB) preuzmite putem linka s lijeve strane.

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid sklopljenog ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i Obrazac za jednostrani raskid ugovora.

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili ENC uređaj predan u posjed.

Povrat novaca možemo izvršiti tek nakon što nam ENC uređaj bude vraćen.

ENC uređaj možete vratiti ili predati BINA-ISTRI d.d. na adresu Zrinšćak 57, 52426 Lupoglav (prodajno mjesto na Istarskoj strani portala Tunela Učka), neposredno ili putem pošte, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.

Smatra se da ste izvršili svoju obavezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili neposredno predate ENC uređaj BINA-ISTRA-i na adresu Zrinšćak 57, 52426 Lupoglav (prodajno mjesto na Istarskoj strani portala Tunela Učka.

Izravne troškove povrata ENC uređaja morate snositi sami.

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja ENC uređajem, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe ENC uređaja.

Ako je na Vaš zahtjev izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid ugovora, vratit ćemo Vam onaj iznos koji je na Vašem Korisničkom računu evidentiran u trenutku primitka obavijesti o raskidu.

Upute fizičkoj osobi za jednostrani raskid ugovora