Pravo na pristup informacijama

Bina Istra je, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, omogućila svim svojim korisnicima ostvarenje prava na pristup informacijama.

Temeljem Zakona koji propisuje i načela prava na pristup, izuzetke od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama, korisnik može svoj zahtjev podnijeti pisanim putem ispunjavanjem Obrasca Zahtjev za pristup informacijama.

Pisani zahtjev može se podnijeti: elektroničkom poštom na e-adresu sluzbenikzainformiranje@bina-istra.com ili putem pošte na adresu: Bina-Istra d.d., p.j. Savska cesta 106, 10000 Zagreb pri čemu je potrebno navesti napomenu: Zahtjev za pristup informacijama.

Pisani zahtjev treba sadržavati: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Dostupne službene informacije Grupe Bina-Istra: