Etičko poslovanje

Moralno i etičko ponašanje postalo je nezaobilazan element u svakodnevnom djelovanju Bina-Istra. U 2012. godini prihvaćen je Etički kodeks kojim se Bina-Istra jasno opredijelila za 10 načela djelovanja koja proizlaze iz moralnih i pravnih propisa: 

  1. Stroga primjena zakona, propisa i internih pravila Grupe, posebno iz područja rada, zapošljavanja, higijene i sigurnosti te zaštite okoliša
  2. Poštivanje svih zaposlenika s posebnim naglaskom na sigurnost prilikom obavljanja radnih obaveza
  3. Pravednost i transparentnost prema klijentima, dioničarima i partnerima
  4. Vjerodostojnost i pouzdanost interne kontrole, računa i financijskih informacija
  5. Poštivanje pravila slobodnog tržišnog natjecanja i odbacivanje korupcije u bilo kojem obliku
  6. Lojalnost prema poduzeću, izbjegavanje sukoba interesa i povrede povjerljivosti podataka
  7. Solidarnost u odnosima unutar Grupe
  8. Čuvanje imovine Grupe, posebno na način da je ne koristi u osobne svrhe niti ju otuđuje
  9. Stalna briga o kvaliteti i održivom razvoju
  10. Politička neutralnost poduzeća, izbjegavanje financiranja političkih aktivnosti 

Opredijeljenje za etičko poslovanje zahtjeva poštivanje navedenih vrijednosti od svih zaposlenika. 

Radi što veće transparentnosti prema svojim radnicima, poslovnim partnerima, korisnicima i široj društvenoj zajednici, Društvo je definiralo novi način prijave mogućih odstupanja od vrijednosti Etičkog kodeksa.  

Novi način prijave reguliran je Procedurom za utvrđivanje nepravilnosti te ukoliko raspolažete informacijama o nezakonitim ili neetičkim postupanjima u poslovanju Bina-Istre ispunite i dostavite nam Obrazac za prijavu nepravilnosti.