Ubacite OPREZ u brzinu!

EDUKATIVNI PROJEKT ZA MLADE VOZAČE

Kako bi se povećalo stanje sigurnosti a pogotovo u odnosu na ponašanje mladih vozača, Policijska uprava Istarske županije u suradnji s auto školama i Bina-Istrom, započela je s provođenjem preventivnog projekta. Bina-Istra je već 2009. godine osmislila poseban edukativni program za mlade vozače pod nazivom "Ubacite oprez u brzinu". Tada je preko 300 polaznika auto škola, u dobi od 16 do 24 godine, imalo priliku sudjelovati u projektu zamišljenom kao dodatna edukacija o sigurnoj vožnji s ciljem podizanja znanja i svijesti o rizicima s kojima se mladi vozači suočavaju na cesti.

Ovog puta, uz teorijski dio koji će provoditi predavači Policijske uprave Istarske županije, praktični dio edukacije posebno će biti usmjeren na praksu vožnje mladih na autocesti. Predavanja će se održati u sljedećih godinu dana u svim auto školama koje djeluju na području Istarske županije pa se na taj način planira obuhvatiti preko 1 500 polaznika. Ostatak projekta održat će se na Istarskom ipsilonu kada će svakom polazniku biti omogućeno više nastavnih sati upravljanja vozilom na autocesti za što će u cijelosti Bina-Istra pokriti troškove.