ISO standardi

TROSTRUKA CERTIFIKACIJA

Certifikacijskim auditom provedenim od strane Det Norske Veritasa, okončan je postupak trostruke certifikacije. Ovim se certifikatom potvrđuje usklađenost aktivnosti Društva u segmentima održavanja infrastrukture, sigurnosti prometa kao i naplate cestarine s međunarodnim normama ISO 9001 za kvalitetu, ISO 14001 za upravljanje okolišem te OHSAS 18001 za zaštitu na radu i zdravlje zaposlenika.

Redovnim provjerama od strane vanjskih ovlaštenih auditorskih kuća, provjerava se usklađenost organizacije i internih pravila sa međunarodnim standardima, a posebna pažnja se pridaje zadovoljstvu korisnika. Ovim se certifikatom Društvo opredijelilo za stalno unapređenje metodologije rada u cilju pružanja što kvalitetnije usluge vozačima.