Nacionalna baština

Već niz godina Bina-Istra aktivno surađuje s Arheološkim muzejom Istre u istraživanjima arheoloških nalazišta koja su otkrivena duž trase Istarskog ipsilona. Sudjelovanjem u istraživanjima, Bina-Istra podržava zaštitu povijesnih i kulturnih dobara Istarskog poluotoka.

Arheološki lokaliteti u blizini Istarskog ipsilona